Studniewski Zespół parkowo-pałacowy, stadnina koni w Gutowie




Pałac



Park



Okolica



Obiekty



Pensjonat



Galeria

Studniewski Zespół parkowo-pałacowy, stadnina koni w Gutowie


Rezerwacja


Podczas pobytu zapewnia się opiekę pedagogiczną oraz w razie potrzeby lekarską.

Uczestnicy obozy są zobowiązani do posiadania "Karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu"

Dojazd uczestników na obóz: indywidualnie w niedziele między godz. 12.00-15.00 tj. w dniu rozpoczęcia turnusu. Zakończenie turnusu w sobotę po śniadaniu około godziny 10.00.

Miejsce na obozie zostanie zarezerwowane po wpłaceniu 50% ceny na podane konto oraz telefonicznym potwierdzeniu tego faktu.

W przypadku rezygnacji zaliczki nie zwracamy.

Przerwany pobyt na obozie. Przerwanie obozu przez uczestnika z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów obozu wynosi 25 % reszty niewykorzystanych dni. Przerwanie obozu spowodowane nieodpowiednim zachowaniem lub brakiem dyscypliny koszt obozu nie będzie zwracany.


Lech Studniewski
GUTÓW 44
63-410 Ostrów Wlkp.

Rezerwacje i pytania prosimy kierować pod numery telefonu:
tel: (062) 736 75 40
fax: (062) 735 45 58


Numer konta bankowego
Multibank 89 1140 2017 0000 4802 0556 9076
Zmiana numeru konta bankowego!!!


Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.
Na świadczone usługi wystawiamy Faktury Vat.



Plik do pobrania
Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu


Wyznacz trasę dojazdu

Studniewski Zespół parkowo-pałacowy, stadnina koni w Gutowie




Oferta



Zakwaterowanie



Kontakt



Konie



Galeria

Studniewski Zespół parkowo-pałacowy, stadnina koni w Gutowie


Studniewski Zespół parkowo-pałacowy, stadnina koni w Gutowie
Gutów 44
63-450 Sobótka
tel. (0-62) 736 75 40

Created by CB